nemcina-kovar.cz

Mgr. Vladislav Kovář: výuka-překlady-tlumočení-Brno

Překlady a korektury textů (včetně soudního ověření)

Překlady textů do i z němčiny týkající se celé řady oblastí lidské činnosti
včetně odborně orientovaných (obchodní, účetní, právní, elektro-strojní,
stavební a další terminologie).

Nejčastější překlady: smlouvy, výroční zprávy a účetní závěrky, technická dokumentace, návody pro různé přístroje a zařízení, příručky, směrnice, technické zprávy, texty z oboru historie, posudky, životopisy, novinové články aj. Věřím, že díky stále novým zakázkám si budu moci rozsah výše uvedených odborných oblastí ještě více rozšířit.

Cena za překlad z ČJ do NJ: 350 Kč /normostrana. Překlady z NJ do ČJ: 330 Kč/NS. U zakázek nad 50 normostran sleva 10-20% .
V případě textů se soudním ověřením navýšení ceny o 100 Kč/NS (450, resp. 430 Kč/NS).

Cena za korektury textů dohodou dle náročnosti.

Soudně ověřené překlady: svázání vyhotoveného překladu s předloženým originálem textu, opatřeno doložkou, kulatým razítkem a podpisem soudního tlumočníka/překladatele, který se tímto osobně zaručuje za obsahovou korektnost a úplnost překladu.
Vyhotovený a svázaný překlad mohu dle domluvy předat osobně nebo zaslat poštou na adresu zadanou objednatelem.

němčina - čeština, překlady, výuka, Brno

zpět na hlavní stranu