nemcina-kovar.cz

Mgr. Vladislav Kovář: výuka-překlady-tlumočení-Brno

Výuka německého jazyka

Již od svého studia na Filozofické fakultě MU v Brně (1991-97)
vyučuji němčinu na různých, především jazykových školách, a to jak
v odpoledních kurzech určených pro firmy a jednotlivce, tak v rámci
dopoledního pomaturitního studia zaměřeného na přípravu k základní
a všeobecné státní zkoušce, ZDaF, ZMP aj.

V současné době se profesně věnuji zejména firemní výuce, při které se v rámci individuálního přístupu nebo ve velmi malých skupinkách klientů specializuji vedle všeobecné němčiny i na odborně orientované oblasti (obchodní, účetní, právní, stavební, elektro-strojní) od základní po vyšší stupeň pokročilosti.

Vedle spolupráce s řadou velkých nadnárodních firem (E.on, RWE, ABB, DHL) si též cením zkušeností z výuky pro cizince, např. u společnosti Ibis acam Bildung GmbH ve Vídni (2009) jako jazykový trenér v kurzech němčiny jako cizího a druhého jazyka pro místní imigranty. Jazykovou výuku poskytuji jako soukromá osoba prezenčně přímo ve firmě nebo on-line formou (Zoom, Teams, Skype)

Cena za výuku: od 350 Kč/vyuč. hod. (45 min.) v závislosti na vzdálenosti do místa konání výuky. Při objednání většího množství vyuč. hodin týdně je možné domluvit i nižší sazbu.

zpět na hlavní stranu